👉 2 thợ học việc
👉 3 thợ phụ việc
👉 3 thợ chính 
Ưu tiên: biết đứng máy cnc, biết hàn sắt, thợ nội thất
Liên hệ: 0702152041 (gặp A Hiếu)
Địa chỉ: 06 nguyễn bỉnh khiêm, huế

---

Việc Làm Huế - Hệ Thống Truyền Thông Online HUES.VN

Tin Tức Huế - Địa Điểm Huế - Thẻ Giảm Giá HueS - Việc Làm Huế - Mua Bán Huế
Hạn ứng tuyển:
Copyright @2018 Việc Làm Huế - Hệ Thống Truyền Thông Online HUES.VN - Website đang tiến hành đăng ký Bộ Công Thương