1 nhân viên nữ phục vụ ca sáng (6h00 đến 11h00).
1 nhân viên nam giữ xe ca sáng (6h00 đến 11h00)
1 nhân viên nữ ca chiều (12h đến 17 h 30 chiều)
—> Ưu tiên: làm được xuyên tết và lâu dài.
Lh: 0941350567 hoặc đến trực tiếp quán ( 207 Phan bộn châu) .

---

Việc Làm Huế - Hệ Thống Truyền Thông Online HUES.VN

Tin Tức Huế - Địa Điểm Huế - Thẻ Giảm Giá HueS - Việc Làm Huế - Mua Bán Huế
Hạn ứng tuyển:
Copyright @2018 Việc Làm Huế - Hệ Thống Truyền Thông Online HUES.VN - Website đang tiến hành đăng ký Bộ Công Thương